Preventieprogramma

Samen met ouders gaatjes voorkomen

Cariës (gaatjes) is al decennia de meest voorkomende gebitsaandoening bij kinderen.
Geregeld denken ouders dat het krijgen van gaatjes een gegeven is, net zoals dat die gaatjes gevuld moeten worden. Ook wordt gedacht dat de zorg voor het gebit bij de mondzorgverlener ligt.
Er bestaat nauwelijks idee van dat gaatjes goed te voorkomen zijn en dat beginnende cariës omkeerbaar is door dagelijks toe te zien op het poetsen en door zelf na te poetsen.

Enkele jaren geleden is dit door een wetenschappelijk onderzoek in Nederland bevestigd. Bij dit onderzoek is de NOCTP methode toegepast, een op het kind gerichte preventiemethode.

NOCTP staat voor non-operative cariës treatment program. Een methode die haar oorsprong vindt in Denemarken en daar met groot succes is toegepast. Recent is de naam van het programma gewijzigd in Gewoon Gaaf.

Met Gewoon Gaaf voorkomen ouders en mondzorgverleners samen dat kinderen gaatjes krijgen. Bij deze methode wordt door de tandarts nauwkeurig vastgelegd of er sprake is van cariësactiviteit. Op basis hiervan en een aantal andere factoren wordt het cariësrisico bepaald en het programma op afgestemd.

Belangrijk is te weten dat vanaf 1 januari van dit jaar de tandartstarieven op het gebied van preventie zijn uitgebreid. En dat voor kinderen tot 18 jaar deze preventiemethode onder de basisverzekering valt. Blijkbaar ziet de overheid, die de tandartstarieven bepaalt, ook in dat preventie belangrijk is.
Gaatjes zijn goed te voorkomen vooral bij de jeugd.

Immers wie al op jonge leeftijd geleerd heeft goed te poetsen blijft over het algemeen goed poetsen en heeft op latere leeftijd nog een gaaf gebit. En wie wil dat niet, zeker voor je kind.

Mocht u belangstelling hebben voor dit programma of nog vragen hebben vraag uw tandarts of tandartsassistente hiernaar.